SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw


1. Skargi i wnioski ustne bądź pisemne przyjmowane są przez kierowników przychodni lub przez osoby przez nie upoważnione oraz przez Dyrektora Zespołu.
2. Kierownicy przychodni lub osoby przez nich upoważnione przyjmują interesantów w sprawach skarg codziennie w godzinach pracy sekretariatu przychodni.
3. Dyrektor Zespołu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach 12:00 – 14:00.


Historia wpisu:

Pokaż aktualny

Data modyfikacji: 2020-02-11 16:08:41 (@Administrator) - podgląd