SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Dane o podmiocie


Nazwa jednostki: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo – Włochy

Nazwa skrótowa: SZPZLO Warszawa Bemowo – Włochy

Adres: 01-315 Warszawa, ul. gen. Meriana C. Coopera 5

Telefon:
Centrala – tel. 22 163 70 00
Sekretariat – tel. 22 163 71 30, 22 163 71 32

Adres strony internetowej: www.zozbemowo.pl

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zozbemowo.pl


Historia wpisu:

Pokaż aktualny

Data modyfikacji: 2024-04-18 15:17:31 (@Administrator) - podgląd

Data modyfikacji: 2020-02-12 08:59:04 (@Administrator) - podgląd