SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Kompetencje


1. Zadaniem Zespołu jest wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2. Do zadań Zespołu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących dziedzinach
medycyny:

1) alergologii;
2) chirurgii ogólnej;
3) chirurgii onkologicznej;
4) chorób płuc;
5) diabetologii;
6) dermatologii i wenerologii;
7) diagnostyki laboratoryjnej;
8) endokrynologii;
9) gastroenterologii;
10) kardiologii;
11) medycyny rodzinnej;
12) medycyny pracy;
13) neurologii;
14) okulistyki;
15) otorynolaryngologii;
16) otorynolaryngologii dziecięcej;
17) onkologii klinicznej;
18) ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
19) pediatrii;
20) położnictwa i ginekologii;
21) psychiatrii;
22) psychiatrii dzieci i młodzieży;
23) pielęgniarstwa rodzinnego;
24) pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania;
25) promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
26) reumatologii;
27) rehabilitacji medycznej;
28) radiologii i diagnostyki obrazowej;
29) urologii;
30) stomatologii zachowawczej z endodoncją;
31) stomatologii dziecięcej;
32) chirurgii stomatologicznej;
33) protetyki stomatologicznej;
34) chirurgii szczękowo – twarzowej;
35) ortodoncji;
36) periodontologii;
37) patomorfologii;
38) geriatrii;
39) chirurgii dziecięcej;
40) medycyny transportu.

Zespół organizuje i udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne
wynikające z procesu leczenia, ustawy lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich
wykonywania.


Historia wpisu:

Pokaż aktualny

Data modyfikacji: 2020-02-18 15:33:56 (@Administrator) - podgląd

Data modyfikacji: 2020-02-12 08:03:13 (@Administrator) - podgląd