SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Przedmiot działalności


W ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia Zespół zapewnia na terenie Dzielnicy Bemowo i Włochy m.st. Warszawy:

Podstawową Opiekę Zdrowotną w przychodniach:
– 1 Sierpnia 36A;
– Szybowcowej 4;
– Janiszowskiej 15;
– Cegielnianej 8;
– Czumy 1;
– Powstańców Śląskich 19;
– Wrocławskiej 19;
– gen. M.C. Coopera 5.

Specjalistyczną Opiekę Zdrowotną w przychodniach:
• przy ul. 1 Sierpnia 36A w zakresie: ginekologii i położnictwa, chirurgii stomatologicznej, rehabilitacji (porady lekarskie i zabiegi fizjoterapeutyczne), neurologii;
• przy ul. Szybowcowej 4 w zakresie: diabetologii;
• przy ul. Janiszowskiej 15 w zakresie: urologii;
• przy ul. Cegielnianej 8 w zakresie: kardiologii, ginekologii i położnictwa, onkologii, okulistyki, dermatologii, reumatologii, rehabilitacji (porady lekarskie i zabiegi fizjoterapeutyczne), Poradni Zdrowia Psychicznego, Zespół leczenia środowiskowego-psychiatrycznego (domowego), terapii leczenia uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu;
• przy ul. Czumy 1 w zakresie: ginekologii i położnictwa, chirurgii urazowo-ortopedycznej, kardiologii, laryngologii, neurologii, okulistyki, osteoporozy, protetyki, ortodoncji dla dzieci, wady postawy dla dzieci;
• przy ul. Powstańców Śląskich 19 w zakresie: diabetologii, ginekologii i położnictwa, rehabilitacji (porady lekarskie i zabiegi fizjoterapeutyczne);
• przy ul. Wrocławskiej 19 w zakresie: alergologii dla dzieci, alergologii dla dorosłych, chirurgii, chorób płuc, chorób płuc dla dzieci, endokrynologii, geriatrii, ginekologii i położnictwa, laryngologii dla dzieci, okulistyki dla dzieci, rehabilitacji (porady lekarskie i zabiegi fizjoterapeutyczne), urologii, preluksacji;
• przy ul. gen. M.C. Coopera 5 w zakresie: chirurgii onkologicznej, poradni zdrowia psychicznego, terapii leczenia uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, zespołu leczenia środowiskowego-psychiatrycznego (domowego), chorób metabolicznych, leczenia bólu.

Stomatologiczną Opiekę Zdrowotną w przychodniach:
• przy ul. 1 Sierpnia 36a,
• przy ul. Janiszowskiej 15,
• przy ul. Cegielnianej 8,
• przy ul. Czumy 1
• przy ul. Czumy 1 – poradnia dla dzieci
• przy ul. 1 Sierpnia 36a – poradnia dla dzieci

SZPZLO Warszawa Bemowo – Włochy ponadto wykonuje badania diagnostyczne obejmujące między innymi:
• badania laboratoryjne,
• rentgenodiagnostykę (ogólną, stomatologiczną, MMG),
• densytometrię,
• USG,
• USG Doppler
• EEG,
• EMG,
• próby wysiłkowe z zakresu kardiologii,
• Holter,
• Kolposkopię,
• Audiometrię,
• Spirometrię.


Historia wpisu:

Pokaż aktualny

Data modyfikacji: 2023-09-12 12:59:24 (@Łukasz Balcerzak) - podgląd

Data modyfikacji: 2022-09-22 16:23:55 (@Łukasz Balcerzak) - podgląd

Data modyfikacji: 2022-03-31 16:11:29 (@Daniel Rządkowski) - podgląd

Data modyfikacji: 2020-02-18 11:34:46 (@Daniel Rządkowski) - podgląd

Data modyfikacji: 2020-02-17 13:27:59 (@Łukasz Balcerzak) - podgląd

Data modyfikacji: 2020-02-12 08:31:53 (@Administrator) - podgląd