SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Dane teleadresowe

Administracja ul. gen. M.C. Coopera 5, 01-315 Warszawa

Centrala 22 163 70 00

Sekretariat Dyrektora 22 163 71 30, 22 163 71 32

Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. opieki medycznej 22 163 71 42

Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. medycznych 22 163 71 40

Główny Księgowy 22 163 71 20

Pełnomocnik Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Informacji 22 163 71 10

Inspektor ds. BHP 22 163 71 26

Zespół ds. Organizacji i Promocji Zdrowia 22 163 71 05 / 22 163 71 06

Sekcja Administracyjno-techniczna 22 163 71 08 / 22 163 71 09

Kierownik Działu Płac 22 163 71 19

Dział Płac 22 163 71 18

Kierownik Działu Statystyki i Rozliczeń Umów Medycznych 22 163 71 27

Dział Statystyki i Rozliczeń Umów Medycznych 22 163 71 28 22 163 71 29

Sekcja Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Dokumentacji 22 163 71 47 / 22 163 71 48

Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 22 163 71 25

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi 22 163 71 24 / 22 163 71 39

Dział Informatyki 22 163 71 16

Kierownik Działu Informatyki 22 163 71 13


Przychodnia przy ul. Wrocławskiej 19, 01-493 Warszawa

Centrala 22-167-22-00

Rejestracja ogólna 22-167-22-01

Rejestracja dziecięca 22-167-22-30 / 22-167-22-31

Rejestracja specjalistyczna 22-167-22-60

Sekretariat 22-167-22-45

Poradnia ginekologiczna 22-167-22-20

Poradnia rehabilitacyjna 22-167-22-81

Poradnia preluksacyjna 22-167-22-60

Poradnia alergologiczna dla dzieci 22-167-22-60

Sekretariat przychodni 22-167-22-45

 

Przychodnia przy ul. Czumy 1, 01-355 Warszawa

Centrala 22-167-23-00

Punkt Obsługi Pacjenta 22-167-23-01

Rejestracja ogólna 22-167-23-02

Rejestracja – dzieci chore 22-167-23-30

Rejestracja – dzieci zdrowe 22-167-23-31

Rejestracja specjalistyczna 22-167-23-60

Rejestracja RTG 22-167-23-71

Poradnia ginekologiczno-położnicza 22-167-23-20

Medycyna pracy 22-167-23-27

Rejestracja NPL 22-167-23-90

Sekretariat przychodni 22-167-23-45

 

Przychodnia przy ul. Powstańców Śląskich 19, 01-381 Warszawa

Centrala: 22-167-24-00, 22-664-44-00, 22-664-44-80

Rejestracja ogólna – Punkt Obsługi Pacjenta: 22-167-24-01

Rejestracja poradni dziecięcej: 22-167-24-31, 22-167-24-30

Rejestracja poradni ginekologiczno-położniczej: 22-665-37-07

Poradnia Rehabilitacyjna: 22-167-24-80

Laboratorium: 22-167-24-24

Sekretariat: 22-167-24-45

fax: 22-664-83-82

 

Przychodnia przy ul. 1 Sierpnia 36a, 02-134 Warszawa

Rejestracja Ogólna: 22 167-27-00 / 22 167-27-01

Rejestracja POZ dla dzieci: 22 167-27-30

Ginekologia: 22 167-27-20

Stomatologia: 22 167-27-58

Rehabilitacja: 22 167-27-80

Sekretariat przychodni: 22 167-27-45

 

Przychodnia przy ul. Szybowcowej 4, 02-151 Warszawa

Rejestracja 22 167-21-50

Sekretariat 22-167-21-95

 

Przychodnia przy ul. Janiszowskiej 15, 02-246 Warszawa

Rejestracja POZ, Specjalistyka, USG – Punkt Obsługi Klienta: 22 167-26-00, 22 167-26-01

Rejestracja dziecięca: 22 167-26-30; 22 167-26-31

Poradnia stomatologiczna: 22 167-26-58

Sekretariat przychodni: 22-167-21-95

Fax: 22 846 56 36

 

Przychodnia przy ul. Cegielnianej 8, 02-471 Warszawa

Rejestracja Dorosłych: 22 167-25-01, 22 167-25-02

Rejestracja Dziecięca: 22 167-25-30

Rejestracja Specjalistyczna: 22 167-25-60, 22 167-25-61

Rejestracja pracowni RTG/USG: 22 167-25-70

Ginekologia: 22 167-25-20

Stomatologia: 22 167-25-58

Poradnia Terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu :
22 167-25-98 kom: 538-239-483

Nocna Pomoc Lekarska 22 113 90 50

Nocna Pomoc Lekarska wyjazdowa 22 888 29 20/21

Sekretariat: 22 167-25-45

 

Przychodnia przy ul. gen. M.C. Coopera 5 01-315 Warszawa

Centrala:  22-163-70-00

Rejestracja dorośli:  22 163 70 00

Rejestracja dzieci:  22 163 70 60

Rejestracja dzieci chore:  22 163 70 50

Rejestracja specjalistyczna:  22 163 70 45

Rejestracja centrum zdrowia psychicznego:  22 163 70 20

Rejestracja poradni uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia:  22 163 70 46

Sekretariat :  22 163 70 80

 

Zespół Transportu Medycznego

22 113 90 77