SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Aktualności

1) Przypominamy, że pacjent przychodzący do przychodni ma obowiązek mieć nałożoną maseczkę ochronną na twarz, tak aby zasłaniała usta i nos. Nosząc maseczkę chronisz siebie i innych.
2) W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 każdy pacjent w przychodni przed wypełnieniem obowiązkowej ankiety epidemicznej będzie miał mierzoną temperaturę ciała.
3) Poradnie rehabilitacyjne pracują wg normalnych zasad.
4) Badania diagnostyczne realizowane są zgodnie z harmonogramem
i zaleceniami lekarskimi.
5) Poradnie specjalistyczne zapisują pacjentów wg bieżącego harmonogramu. Wznowione zostają zapisy poprzez e-rejestrację. Pacjenci pierwszorazowi odbywają wizytę w gabinetach lekarskich, natomiast w ramach ciągłości leczenia teleporady mogą być dalej realizowane.
6) Poradnie stomatologiczne od 1 czerwca 2020 r. pracują wg normalnych zasad.
7) Poradnia medycyny pracy funkcjonuje wg normalnych zasad.
Tel. do rejestracji 22 167 23 27.
8) Od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania nie obowiązują stałe zlecenia
na badania krwi.
9) Programy profilaktyczne: profilaktyka raka szyjki macicy (cytologia) oraz profilaktyka raka piersi (badania mammograficzne) funkcjonują wg normalnych zasad.
10) Od 1 czerwca 2020 r. wszystkie badania biochemiczne w punktach
pobrań realizowane są bez konieczności adnotacji „pilne”. Pacjentów w poczekalni obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości 2 m od siebie, oraz noszenie maseczek i dezynfekcja dłoni.
11) Od 1 czerwca 2020 r. w przychodni przy ul. Coopera 5 wykonywane są komercyjne badania densytometryczne. Informacje i zapisy pod nr tel. 22 163 70 45.
12) Od 1 czerwca 2020 r. wznowiony zostaje program m.st. Warszawy pn. „Aktywny senior” w przychodni przy ul. Wrocławskiej 19.
Tel. 22 250 82 42 lub 501 353 503.
13) W dniach 1-15 czerwca 2020 r. zabiegi pielęgniarskie w ramach ciągłości leczenia w NPL będą wykonywane w godz. 8.00-13.00 w dni wolne od pracy i święta. Od 15 czerwca 2020 r. w/w zabiegi wykonywane będą w godzinach 8.00-18.00 w dni wolne od pracy i święta.

Informacja dla rodziców dzieci dot. szczepień i badań bilansowych

Szczepienia obowiązkowe przeprowadzane, będą wg następujących zasad przeciwepidemicznych:
1) Przeprowadzany jest wstępny wywiad epidemiologiczny w formie teleporady;
2) Po pozytywnej kwalifikacji dziecka punkt szczepień ustala termin szczepienia. Wszystkie inne wcześniej ustalone terminy są nieaktualne;
3) Na szczepienie z dzieckiem przychodzi do przychodni tylko jeden opiekun/rodzic, bez objawów infekcji. Opiekun/rodzic ma obowiązek mieć nałożoną maseczkę ochronną na twarz podczas całej procedury szczepienia;
4) Szczepienia udzielane są wg harmonogramu co 30 minut. Obowiązuje separacja czasowa i przestrzenna pomiędzy pacjentami tj. do przychodni wpuszczane są osoby wyłącznie umówione na daną godzinę;
5) Szczepienia obowiązkowe wykonywane są dla dzieci do 24 miesiąca życia a powyżej 24 miesiąca życia u dzieci z chorobami przewlekłymi, dla których istnieją szczególne wskazania zdrowotne do szczepień.

Badania bilansowe w poradniach dzieci zdrowych przeprowadzane są
wg następujących zasad:
1) Przeprowadzany jest wstępny wywiad epidemiologiczny w formie teleporady;
2) Na badanie z dzieckiem przychodzi do przychodni tylko jeden opiekun/rodzic, bez objawów infekcji. Opiekun/rodzic ma obowiązek mieć nałożoną maseczkę ochronną na twarz podczas całego badania bilansowego;
3) Obowiązuje separacja czasowa i przestrzenna pomiędzy pacjentami tj. do przychodni wpuszczane są osoby wyłącznie umówione na daną godzinę.

Punkty pobrań dla dzieci zapisują na pobrania krwi na konkretną godzinę.

Starsze wpisy

Ostatnio dodany kwartalnik:

Diagnoza 04/2019

Nasze placówki