SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Szkoła rodzenia

Nasza Szkoła Rodzenia powstała z myślą o dobru Pani dziecka i Pani. Prowadzimy wykłady o przebiegu ciąży, porodu oraz rozwoju dziecka. Przekazujemy także informacje praktyczne, dotyczące opieki nad noworodkiem, radzenia sobie z problemami, jak również wiadomości z zakresu karmienia piersią. Przedstawiamy sposoby oddychania podczas porodu, z równoczesnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb organizmu. Wszystko to odbywa się w komfortowych warunkach i przyjaznej atmosferze, między innymi, dlatego, że uczestnicy naszej Szkoły Rodzenia są dla nas partnerami, a nie uczniami. Uczestnictwo w naszej Szkole Rodzenia podniesie Pani komfort psychiczny oraz przyniesie fizyczne korzyści podczas porodu.

Kto, co, gdzie, kiedy?

Zapraszamy: Panie wraz z osobą towarzyszącą

Liczba zajęć: 10 spotkań po 2 godziny lekcyjne

Miejsce: Przychodnia przy ul. Powstańców Śl. 19 tel.: 605-304-657

lub ul. Cegielniana 8 tel.: 503-026-060

Warunki uczestnictwa

Do uczestnictwa kobiety w ciąży w Szkole Rodzenia uprawnia jeden z poniższych dokumentów:

zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie m.st. Warszawy,

zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy na terenie m.st. Warszawy,

zaświadczenie o pobycie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy lub takiej, z którą m.st. Warszawa podpisało właściwą umowę,

oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych we właściwym organie podatkowym na terenie m.st. Warszawy.

Warunkiem udziału w Szkole Rodzenia jest uzyskanie zaświadczenia od lekarza

ginekologa-położnika o braku przeciwwskazań do zajęć.

program edukacji przedporodowej
dla przyszłych Mam od 25 tyg. ciąży i osób im towarzyszącym finansowany przez m.st. Warszawa

Zajęcia w szkole rodzenia pozwolą wam ten cudowny okres przy nadziei przeżyć bez stresu i niepokoju. Przygotujecie się do porodu, macierzyństwa i ojcostwa.

 Umocnimy wiarę w wasze siły i możliwości. Nową rolę podejmiecie bez lęku, w przekonaniu, że jesteście dobrze przygotowaniu do tego egzaminu