SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Modernizacja pomieszczeń w przychodni zdrowia przy ul. Powstańców Śląskich 19

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania TUTAJ

Projekt techniczny instalacji elektrycznych do pobrania TUTAJ

Opis techniczny projektu architektonicznego do pobrania TUTAJ

Projekt architektoniczny – rysunki do pobrania TUTAJ

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do pobrania TUTAJ

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych do pobrania TUTAJ

Przedmiary do pobrania TUTAJ (ZIP).

Zawiadomienie o wyborze oferty TUTAJ