SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A
Zapraszamy na szczepienia p-ko Covid 19 do wszystkich naszych przychodni Bemowo-Włochy – zapisy pod nr 22 163-71-00

Usługa IP VPN, dostępu do Internetu oraz obsługę łącz telefonicznych

Ogłoszenie o zamówieniu – do pobrania TUTAJ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – do pobrania TUTAJ

UWAGA Nowy załącznik nr 1 do pobrania TUTAJ

Załącznik nr 2 – do pobrania TUTAJ

Załącznik nr 3 – do pobrania TUTAJ

data zamieszczenia 22-11-2012r.

Pytania i odpowiedzi nr 1- do pobrania TUTAJ
data zamieszczenia 27-11-2012r

Pytania i odpowiedzi nr 2 – do pobrania TUTAJ
data zamieszczenia 29-11-2012r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – do pobrania TUTAJ

Zawiadomienie o nie dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty – do pobrania TUTAJ
data zamieszczenia 16-01-2013