SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Przetarg z dnia 17.01.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania – do pobrania tutaj

Informacja z otwarcia ofert – do pobrania tutaj

Pytania i odpowiedzi 1 – do pobrania tutaj

Załącznik Nr 1 do SIWZ z dn. 24.01.2019 – do pobrania tutaj

Załącznik Nr 2 do SIWZ z dn. 24.01.2019 – do pobrania tutaj

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – do pobrania tutaj

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – do pobrania tutaj

SIWZ 23.01.2019 – do pobrania tutaj

Ogłoszenie – do pobrania tutaj

SIWZ – do pobrania tutaj

Załącznik 1 – do pobrania tutaj

Załącznik 2 – do pobrania tutaj

Załącznik 3 – do pobrania tutaj

Załącznik 4 – do pobrania tutaj

Załącznik 5 – do pobrania tutaj

Załącznik 6 – do pobrania tutaj

Załącznik 7 – do pobrania tutaj