SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Poradnie

Alergologiczna dla Dzieci

Alergologiczna dla Dzieci – Wrocławska 19

Chirurgiczna

Chirurgiczna – Wrocławska 19
Chirurgii Onkologicznej – Coopera 5
Chirurgii Stomatologicznej – 1 Sierpnia 36A
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – Czumy 1

Chorób Metabolicznych

Chorób Metabolicznych – Coopera 5

Chorób Płuc

Chorób Płuc – Wrocławska 19
Chorób Płuc dla Dzieci – Wrocławska 19

Dermatologiczna

Dermatologiczna – Cegielniana 8

Diabetologiczna

Diabetologiczna – Powstańców Śląskich 19
Diabetologiczna – Szybowcowa 4

Endokrynologiczna

Endokrynologiczna – Wrocławska 19

Geriatryczna

Geriatryczna – Wrocławska 19

Ginekologiczno-Położnicza

Ginekologiczno-Położnicza – 1 Sierpnia 36A
Ginekologiczno-Położnicza – Cegielniana 8
Ginekologiczno-Położnicza – Czumy 1
Ginekologiczno-Położnicza – Powstańców Śląskich 19
Ginekologiczno-Położnicza – Wrocławska 19

Kardiologiczna

Kardiologiczna – Cegielniana 8
Kardiologiczna – Czumy 1

Laryngologiczna

Laryngologiczna – Czumy 1
Laryngologiczna dla Dzieci – Wrocławska 19

Leczenia Bólu

Leczenia Bólu – Coopera 5

Medycyny Pracy

Medycyny Pracy-Czumy 1

Neurologiczna

Neurologiczna – 1 Sierpnia 36A
Neurologiczna – Czumy 1

Okulistyczna

Okulistyczna – Cegielniana 8
Okulistyczna – Czumy 1
Okulistyczna dla Dzieci – Wrocławska 19

Onkologiczna

Onkologiczna – Cegielniana 8

Ortodoncyjna

Ortodoncyjna dla Dzieci – Czumy 1

Osteoporozy

Osteoporozy – Czumy 1

Preluksacyjna

Preluksacyjna – Wrocławska 19

Protetyczna

Protetyczna – Czumy 1

Rehabilitacyjna

Rehabilitacyjna – 1 Sierpnia 36A
Rehabilitacyjna – Cegielniana 8
Rehabilitacyjna – Powstańców Śląskich 19
Rehabilitacyjna – Wrocławska 19

Reumatologiczna

Reumatologiczna – Cegielniana 8

Stomatologiczna

Stomatologiczna – 1 Sierpnia 36A
Stomatologiczna – Cegielniana 8
Stomatologiczna – Czumy 1
Stomatologiczna – Janiszowska 15
Stomatologiczna – Szybowcowa 4
Stomatologiczna dla Dzieci – Czumy 1

Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu – Cegielniana 8
Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu – Coopera 5

Transport Sanitarny

Transport Sanitarny – Coopera 5

Urologiczna

Urologiczna – Janiszowska 15
Urologiczna – Wrocławska 19

Wad Postawy

Wad Postawy dla Dzieci – Czumy 1

Zdrowia Psychicznego

Zdrowia Psychicznego – Cegielniana 8
Zdrowia Psychicznego – Coopera 5

Nocna Pomoc Lekarska

Nocna Pomoc Lekarska – Cegielniana 8
Nocna Pomoc Lekarska – Czumy 1