SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

W związku z Zarządzeniem Dyrektora SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy nr 106 z dn. 17.08.2020,
wznawia się sesje grupowe w pomieszczeniach przychodni w poradniach AA i PZP.

Porady indywidualne są realizowane zgodnie z ustalonym planem terapeutycznym, adekwatnie do stanu klinicznego pacjenta.

Porady lekarskie, psychologiczne, sesje psychoterapii indywidualnej, oraz porady instruktora terapii uzależnień, mogą być realizowane także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

W celu umówienia się na dalszą terapię, pacjenci proszeni są o telefoniczny kontakt ze swoimi terapeutami, bądź rejestracją Poradni Uzależnień,

tel. 22 163 70 46.

 

Kierownik CZP

Jerzy Pietrzak

 

 

 

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i

Współuzależnienia

  1. Coopera 5, 01-315 Warszawa

tel. 22 163 70 46

adres e-mail: poradnia.u (at) zozbemowo.pl

czynna w godzinach poniedziałek – piątek 8.00 – 20.00

 

Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia powstała 1 lipca 2001 roku.

W poradni nie obowiązuje rejonizacja, przyjmowani są pacjenci z całej Warszawy oraz gmin

ościennych.

Zapisy do poradni odbywają się telefonicznie pod numerem 22 163 70 46 lub osobiście.

W placówce realizowany jest program finansowany przez NFZ i m.st. Warszawa

 

W poradni prowadzimy programy terapeutyczne skierowane do:

  • osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin
  • DDA
  • osób doświadczających przemocy w rodzinie

 

Prowadzimy terapię indywidualną i grupową. Podczas pierwszych spotkań diagnostycznych

ustalany jest indywidualny program terapeutyczny. Porady diagnostyczne prowadzone są przez specjalistę terapii uzależnień i lekarza psychiatrę.

 

Program dla osób uzależnionych przebiega w trzech etapach, trwa około 2lat.

 

  1. grupa motywacyjno-edukacyjna

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu. Termin rozpoczęcia ustala terapeuta z Pacjentem

 

  1. grupa intensywnej terapii

Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu. Do grupy kwalifikuje terapeuta prowadzący

 

  1. grupa pogłębionej terapii

Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu. Do grupy kwalifikuje terapeuta prowadzący

 

Program dla osób współuzależnionych przebiega w 2 etapach:

 

  1. grupa wstępna

Zajęcia odbywają się l x w tygodniu. Termin rozpoczęcia spotkań grupowych ustala terapeuta z Pacjentem.

 

  1. grupa pracy pogłębionej

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

 

Program dla osób Dorosłych Dzieci Alkoholików

Poradnia oferuje terapie indywidualną i grupową. O kwalifikacji do grupy decyduje terapeuta

prowadzący.