SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

W związku z Zarządzeniem Dyrektora SZPZLO warszawa Bemowo – Włochy nr 44 z dn. 16.03.2020,
wstrzymuje się z dniem 17.03.2020 r. do odwołania terapię grupową i sesje rodzinne.

Porady indywidualne są realizowane zgodnie z ustalonym planem terapeutycznym, adekwatnie do stanu klinicznego pacjenta.

Porady lekarskie, psychologiczne, sesje psychoterapii indywidualnej, oraz porady instruktora terapii uzależnień, mogą być realizowane także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Psychoterapie grupowe mogą być realizowane jedynie za pośrednictwem systemu Skypa.

W celu umówienia się na dalszą terapię, pacjenci proszeni są o telefoniczny kontakt ze swoimi terapeutami, bądź rejestracją Poradni Uzależnień,

tel. 22 163 70 46.

 

Kierownik CZP

Jerzy Pietrzak

 

 

 

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i

Współuzależnienia

  1. Coopera 5, 01-315 Warszawa

tel. 22 163 70 46

adres e-mail: poradnia.u (at) zozbemowo.pl

czynna w godzinach poniedziałek – piątek 8.00 – 20.00

 

Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia powstała 1 lipca 2001 roku.

W poradni nie obowiązuje rejonizacja, przyjmowani są pacjenci z całej Warszawy oraz gmin

ościennych.

Zapisy do poradni odbywają się telefonicznie pod numerem 22 163 70 46 lub osobiście.

W placówce realizowany jest program finansowany przez NFZ i m.st. Warszawa

 

W poradni prowadzimy programy terapeutyczne skierowane do:

  • osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin
  • DDA
  • osób doświadczających przemocy w rodzinie

 

Prowadzimy terapię indywidualną i grupową. Podczas pierwszych spotkań diagnostycznych

ustalany jest indywidualny program terapeutyczny. Porady diagnostyczne prowadzone są przez specjalistę terapii uzależnień i lekarza psychiatrę.

 

Program dla osób uzależnionych przebiega w trzech etapach, trwa około 2lat.

 

  1. grupa motywacyjno-edukacyjna

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu. Termin rozpoczęcia ustala terapeuta z Pacjentem

 

  1. grupa intensywnej terapii

Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu. Do grupy kwalifikuje terapeuta prowadzący

 

  1. grupa pogłębionej terapii

Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu. Do grupy kwalifikuje terapeuta prowadzący

 

Program dla osób współuzależnionych przebiega w 2 etapach:

 

  1. grupa wstępna

Zajęcia odbywają się l x w tygodniu. Termin rozpoczęcia spotkań grupowych ustala terapeuta z Pacjentem.

 

  1. grupa pracy pogłębionej

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

 

Program dla osób Dorosłych Dzieci Alkoholików

Poradnia oferuje terapie indywidualną i grupową. O kwalifikacji do grupy decyduje terapeuta

prowadzący.