SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

SZPZLO Warszawa-Bemowo-Włochy

Coopera 5
01-315 Warszawa

tel. 22 163 70 46

adres e-mail: poradnia.u@zozbemowo.pl

Godziny pracy rejestracji:
07:00-20:00 poniedziałek-czwartek
07:00-15:00 piątek

 

W poradni udzielane są świadczenia zdrowotne osobom pełnoletnim, nadużywającym alkoholu (picie szkodliwe, uzależnienie) oraz osobom, które doświadczają konsekwencji wynikających z nadużywania alkoholu przez bliskich (współuzależnienie, DDA).
W poradni nie obowiązuje rejonizacja, pacjenci przyjmowani są bez skierowania.
Zapisy do poradni odbywają się telefonicznie pod numerem 22 163 70 46 lub osobiście.
Świadczenia w poradni są bezpłatne, refundowane przez NFZ, dlatego też podczas rejestracji należy podać numer PESEL.

 

Psychoterapia

Programy terapeutyczne kierowane do osób nadużywających alkoholu oraz członków rodzin osób z problemem alkoholowym realizowane są w ramach sesji indywidualnych i grupowych.

Sesje terapii grupowej odbywają się w godzinach popołudniowych, sesje terapii indywidualnej ustalane są w terminach, w miarę możliwości dogodnych dla Państwa.

Oferta pomocy dostosowywana jest indywidualnie do każdego pacjenta i ustalana jest z pacjentem podczas zawierania kontraktu terapeutycznego.

W poradni przyjmuje lekarz psychiatra. Pacjenci zgodnie z wymogami NFZ kierowani są na konsultację psychiatryczną.

Program leczenia realizowany jest przez zespół wykwalifikowanych specjalistów, mających długoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

W trosce o jakość świadczonych usług praca zespołu terapeutycznego poddawana jest systematycznej superwizji.

 

  • kolejne porady lekarskie oraz sesje psychoterapii indywidualnej mogą być także realizowane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, co należy zgłosić
    w rejestracji i/lub uzgodnić z terapeutą prowadzącym. Nie dotyczy to jednak pierwszorazowych wizyt u lekarza psychiatry i specjalisty psychoterapii uzależnień.

Zespół Poradni

Jolanta Wlazło
Koordynator Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
psycholog, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ukończyła 4-letni kurs psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krzysztof Kluczyński – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, ukończył 4-letni kurs psychoterapii poznawczo – behawioralnej

Joanna Lipka – Perskiewicz – pedagog resocjalizacji, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, ukończyła 4–letni kurs psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów

Małgorzata Łagowska – pedagog resocjalizacji, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień

Anna Olbryś – Ellis – psycholog, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, ukończyła 4-letni kursu psychoterapii „INTRA” oraz 2-letni kurs szkoły psychoterapii zorientowanej na proces

Magdalena Sadolewska – pedagog resocjalizacji, ukończyła studia podyplomowe z zakresu interwencji kryzysowej, w trakcie procesu certyfikacji specjalisty psychoterapii uzależnień.

Marek Bartosik – lekarz psychiatra

Punkt Obsługi Pacjenta

Magdalena Kwaśniewska
Monika Czechowska

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
Jolanta Wlazło 10:00-19:00 08:00-19:25 ————- 08:00-20:00 07:00-12:30
Joanna Lipka-Perskiewicz ————- 07:30-16:25 07:30-19:30 07:30-19:00 7:30-13:00
Anna Olbryś-Ellis 07:00-14:35 12:20-20:00 07:00-14:35 12:00-20:00 07:25-14:30
Krzysztof Kluczyński 11:00-19:00 07:35-19:00 08:00-19:30 08:00-15:00 ————-
Małgorzata Łagowska 17:50-20:00 ————- 07:00-19:00 08:00-20:00 07:00-15:00
Marek Bartosik ————- ————- ————- 15:00-20:00 ————-
Magdalena Sadolewska 15:00-19:00 15:00-20:00 15:00-20:00 15:00-20:00 ————-