SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Poradnia Medycyny Pracy - Czumy 1

Informacja – Medycyna Pracy!

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy informuje, że badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych realizowane w ramach współpracy z Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy z powodu przekroczenia maksymalnej liczby przebadanych uczniów objętych zawartą umową zostały wstrzymane do odwołania.

Poradnia medycyny pracy przeprowadza wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarne badania pracowników.

Posiadamy sprzęt najnowszej generacji i wyspecjalizowany personel.
Naszą podstawową zasadą jest solidna i sprawna obsługa. Pacjent może wykonać badania w trakcie jednej wizyty.

Zakres i częstotliwość badań uwarunkowany jest czynnikami szkodliwymi lub uciążliwymi, występującymi na danym stanowisku pracy, na które narażony jest pracownik.

W sprawie określenia, jakie badania są konieczne w przypadku Państwa pracowników prosimy o kontakt z Poradnią pod nr tel. 22 167-23-27.

Dla klientów instytucjonalnych w sprawie oferty cenowej oraz podpisania umowy na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy prosimy o kontakt z Sekcją Marketingu i Promocji Zdrowia – tel. 0/696 440 631 lub e-mail: marketing@zozbemowo.pl

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
lek. Małgorzata Zalewska ————- 7:30-13:00 13:00-19:00 ————- 7:30-14:30
lek. Maria Stasiak 14:00-18:00 15:00-18:00 ————- 15:00-18:00 ————-
lek. Renata Kasprzycka 8:00-12:00 ————- ————- 8:00-12:00 ————-