SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Cegielniana 8

W poradni nie obowiązuje rejonizacja, przyjmowani są pacjenci z całej Warszawy oraz gmin ościennych.

Zapisy do poradni odbywają się telefonicznie pod numerem 538 239 483 lub osobiście.

W placówce realizowany jest program finansowany przez NFZ i
m.st. Warszawa

W poradni prowadzimy programy terapeutyczne skierowane do:

  • osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin
  • DDA
  • osób doświadczających przemocy w rodzinie

Prowadzimy terapię indywidualną i grupową. Podczas pierwszych spotkań diagnostycznych ustalany jest indywidualny program terapeutyczny. Porady diagnostyczne prowadzone są przez specjalistę terapii uzależnień i lekarza psychiatrę.

Informacje i zapisy pod nr telefonu:

538 239 483

Rejestracja czynna:
poniedziałek 12.00 – 19.00
wtorek     8.00 – 15.00
środa  8.00 – 15.00
czwartek 12.00 – 19.00
piątek 8.00 – 13.30