SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Nocna Pomoc Lekarska Cegielniana 8

Stacjonarna i wyjazdowa nocna oraz świąteczna pomoc lekarska i pielęgniarska mieści się
w przychodni przy ul. Cegielniana 8

Zgłoszenia i informacje pod numerami telefonów:

NPL stacjonarny:
(22) 167-25-90
735-203-667
735-203-668

NPL wyjazdowy:
(22) 888-29-20
(22) 888-29-21

Świadczenia w nocnej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej udzielane są
w dni powszednie od godziny 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz
w soboty, niedziele i inne ustawowo wolne dni od pracycałodobowo.

 

Świadczenia w nocnej pomocy lekarskiej przysługują pacjentom:
  • w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, po okazaniu dokumentu tożsamości
Świadczenia nocnej wyjazdowej pomocy lekarskiej przysługują pacjentom:
  • w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia,
  • zamieszkującym na obszarze zabezpieczenia wyznaczonym przez NFZ dla danego świadczeniodawcy; w naszym wypadku na terenie dzielnicy Włochy.