SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Przetarg z dnia 14.02.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – do pobrania tutaj

Ogłoszenie o zamówieniu – do pobrania tutaj

SIWZ – do pobrania tutaj

Załącznik Nr 1 do SIWZ – do pobrania tutaj

Załącznik Nr 2 do SIWZ – do pobrania tutaj

Załącznik Nr 3 do SIWZ – do pobrania tutaj

Załącznik Nr 4 do SIWZ – do pobrania tutaj

Załącznik Nr 5 do SIWZ – do pobrania tutaj

Załącznik Nr 6 do SIWZ – do pobrania tutaj

Załącznik Nr 7 do SIWZ – do pobrania tutaj

Pytania i odpowiedzi – do pobrania tutaj

Pytania i odpowiedzi 2 – do pobrania tutaj

Pytania i odpowiedzi 3 – do pobrania tutaj

Załącznik Nr 1 do SIWZ z dnia 20.02.2019 – do pobrania tutaj

Informacja z otwarcia ofert – do pobrania tutaj