SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A
Zapraszamy na szczepienia p-ko Covid 19 do wszystkich naszych przychodni Bemowo-Włochy – zapisy pod nr 22 163-71-00

Dzierżawa automatycznego analizatora immunochemicznego z sukcesywną dostawą odczynników

Powiadomienie o wyborze oferty TUTAJ

Specifikacja istotnych warunków zamówienia TUTAJ

Załącznik nr 1 do SIWZ -oświadczenie TUTAJ

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty TUTAJ

Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy TUTAJ

Załącznik nr 4 do SIWZ – zestawienie parametrów technicznych TUTAJ

Załącznik nr 5 do SIWZ – umowa na dzierżawę TUTAJ

Załącznik nr 6 do SIWZ – umowa na dostawę TUTAJ

Pytania i odpowiedzi z dnia 09.08.2011 TUTAJ