SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Dzierżawa automatycznego analizatora immunochemicznego z sukcesywną dostawą odczynników

Powiadomienie o wyborze oferty TUTAJ

Specifikacja istotnych warunków zamówienia TUTAJ

Załącznik nr 1 do SIWZ -oświadczenie TUTAJ

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty TUTAJ

Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy TUTAJ

Załącznik nr 4 do SIWZ – zestawienie parametrów technicznych TUTAJ

Załącznik nr 5 do SIWZ – umowa na dzierżawę TUTAJ

Załącznik nr 6 do SIWZ – umowa na dostawę TUTAJ

Pytania i odpowiedzi z dnia 09.08.2011 TUTAJ