SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Dostawa urządzeń rehabilitacyjnych (06.10.2008)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania TUTAJ.

Modyfikacja SIWZ z dnia 2008.10.09 do pobrania TUTAJ.

Specyfikacja techniczna do pobrania TUTAJ.

Pytania i odpowiedzi z dnia 13.10.2008 do pobrania TUTAJ.

Pytania i odpowiedzi z dnia 14.10.2008 do pobrania TUTAJ.

Zawiadomienie o wyborze oferty TUTAJ