SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A
Zapraszamy na szczepienia p-ko Covid 19 do wszystkich naszych przychodni Bemowo-Włochy – zapisy pod nr 22 163-71-00

Dostawa środków opatrunkowych przez okres 24 miesięcy

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia TUTAJ

Załącznik nr 1 TUTAJ

Załącznik nr 2 TUTAJ

Załącznik nr 3 TUTAJ

Pytania i opdowiedzi nr 1 TUTAJ
data zamieszczenia 29.10.2012r.

Pytania i odpowiedzi nr 2 TUTAJ
data zamieszczenia 31.10.2012r.

Pytania i odpowiedzi nr 3 TUTAJ
data zamieszczenia 02.11.2012r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty TUTAJ