SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (ogłoszenie z dn. 13.03.2007)

Treść zamówienia do pobrania TUTAJ.

Ogłoszenie przekazano do UZP dnia 13.03.2007 r.

ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Inwestycja jest współfinansowana ze środków EFRR w ramach ZPORR oraz ze środków budżetu państwa.