SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A
Zapraszamy na szczepienia p-ko Covid 19 do wszystkich naszych przychodni Bemowo-Włochy – zapisy pod nr 22 163-71-00

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz mienia SZPZLO Warszawa-Bemowo (12.03.2009)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania TUTAJ

Załącznik nr 1 – TUTAJ

Załącznik nr 2 – TUTAJ

Wzór umowy TUTAJ

Pytania i odpowiedzi z dnia 17.03.2009 TUTAJ

Zawiadomienie o wyborze oferty TUTAJ.