SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A
Zapraszamy na szczepienia p-ko Covid 19 do wszystkich naszych przychodni Bemowo-Włochy – zapisy pod nr 22 163-71-00

„Szkoła Rodzenia”

Zapraszamy panie od drugiego i trzeciego trymestru ciąży na bezpłatne zajęcia praktyczne i teoretyczne w ramach programu edukacji przedporodowej SZKOŁA RODZENIA

 

Do uczestnictwa kobiety w ciąży w programie uprawnia jeden z poniższych dokumentów:

  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie m. st. Warszawy
  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy na terenie m. st. Warszawy
  • zaświadczenie o pobycie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m. st. Warszawy lub takiej,z którą m. st. Warszawa podpisało właściwą umowę
  • oświadczenie, że ciężarna rozlicza podatek dochodowych od osób fizycznych we właściwym organie podatkowym na terenie m.st. Warszawy


Warunkiem udziału w „Szkole Rodzenia” jest uzyskanie zaświadczenia od lekarza ginekologa – położnika o braku przeciwwskazań do zajęć.
Zapraszamy przyszłe mamy do „Szkoły Rodzenia” w naszych przychodniach:

ul. Powstańców Śląskich 19 (tel : 503-026-060)

ul. Cegielnianej 8 (tel : 503-026-060)

Program finansowany ze środków m.st. Warszawy