SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Aktywny Senior

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Warszawy do uczestnictwa w programie profilaktyki zdrowotnej skierowanej do seniorów powyżej 60 roku życia.
Program realizowany jest w przychodni przy ul. Wrocławskiej 19 (Bemowo) oraz ul. 1 Sierpnia 36A (Włochy). W ramach programu organizowane są zajęcia edukacyjne oraz ruchowe zajęcia prozdrowotne. Szczegółowe informacje w rejestracjach poradni rehabilitacyjnych.