SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Remont schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania TUTAJ

Data zamieszczenia: 20.06.2012

załącznik 1 – TUTAJ (pdf)
załącznik 2 – TUTAJ (pdf)
załącznik 3 – TUTAJ (pdf)

Kosztorys, rysunki, specyfikacja techniczna – TUTAJ (zip)

Powiadomienie o wyborze oferty – TUTAJ (pdf)