SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Przetarg z dnia 24.07.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej o zamówieniu do pobrania TUTAJ
Informacja z otwarcia ofert do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie o zamówieniu o zamówieniu do pobrania TUTAJ
SIWZ o zamówieniu do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 1 do SIWZ o zamówieniu do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 2.1 do SIWZ o zamówieniu do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 2.2 do SIWZ o zamówieniu do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 2.3 do SIWZ o zamówieniu do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 3 do SIWZ o zamówieniu do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 4 do SIWZ o zamówieniu do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 5 do SIWZ o zamówieniu do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 6 do SIWZ o zamówieniu do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 7 do SIWZ o zamówieniu do pobrania TUTAJ