SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Przetarg z dnia 21.02.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej do pobrania TUTAJ
Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania TUTAJ
SIWZ do pobrania TUTAJ
Umowa powierzenia przetwarzania danych (wzór) do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 1 do SIWZ do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 2 do SIWZ do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 2 do SIWZ wersja z dnia 27.02.2020 r. do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 3 do SIWZ do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 4 do SIWZ do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 5 do SIWZ do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 6 do SIWZ do pobrania TUTAJ
Załącznik Nr 6 do SIWZ wersja z dnia 27.02.2020 r. do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 7 do SIWZ do pobrania TUTAJ
Załącznik nr 8 do SIWZ do pobrania TUTAJ
Pytania dotyczące Wzoru umowy do pobrania TUTAJ
Pytania i odpowiedzi do pobrania TUTAJ
Informacja z otwarcia ofert do pobrania TUTAJ