SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Przetarg z dnia 19.02.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty TUTAJ

Zaproszenie do złożenia oferty do pobrania TUTAJ

Formularz asortymentowo-cenowy do pobrania TUTAJ

Umowa wzór do pobrania TUTAJ