SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Program szczepień przeciwko grypie sezonowej w populacji osób bezdomnych

„Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach”

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy realizuje program szczepień p/ grypie w okresie od 26.10.2020 r. do 4. 12.2020 r. w populacji osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach.

Program realizowany jest w Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej przy ul. Traktorzystów 26 oraz we Wspólnocie Chleb Życia przy ul. Łopuszańskiej 17.