SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla dzieci zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy.