SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Profilaktyka Raka Szyjki Macicy

Serdecznie zapraszamy do naszych Poradni Ginekologiczno-Położniczych kobiety w wieku 25 – 64 lat (decyduje rok urodzenia) na badania cytologiczne.

ul. Powstańców Śląskich 19, tel. 22 167 24 20
ul. Wrocławskiej 19, tel. 22 167 22 20
ul. Czumy 1, tel. 22 167 23 20
ul. 1 Sierpnia 36a, tel. 22 167 27 20
ul. Cegielniana 8, tel. 22 167 25 20

Warunkiem uczestnictwa w programie jest brak wykonanych badań cytologicznych w ciągu ostatnich 3 lat.
Rejestracji można dokonać osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich u pielęgniarki położnej.