SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Profilaktyka Raka Piersi

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne
Panie wieku 45-74 lat do Przychodni przy ul. Czumy 1 (Pracownia RTG).
Program skierowany jest do kobiet, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.
Zapisy osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 17:00. Telefon nr 22 167 23 71.Badania finansowane są przez NFZ.