SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Odbiór odpadów komunalnych - 08.10.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej do pobrania TUTAJ
Formularz ofertowy do pobrania TUTAJ
Opis przedmiotu zamówienia do pobrania TUTAJ
Umowa wzór do pobrania TUTAJ
Zaproszenie do złożenia oferty – Odbiór odpadów komunalnych do pobrania TUTAJ