SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Komercyjna dostawa szczepionek (27.02.2008)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania TUTAJ.
Data zamieszczenia: 27.02.2008

Zawiadomienie o wyborze oferty TUTAJ .