SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Komercyjna dostawa szczepionek (17.02.2009)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania TUTAJ
Data zamieszczenia: 17.02.2009

załącznik nr 1 do SIWZ – zadanie nr 1 – TUTAJ (pdf)

załącznik nr 2 do SIWZ – zadanie nr 2 – TUTAJ (pdf)

załącznik nr 3 do SIWZ – umowa wzór – TUTAJ (pdf)

Zawiadomienie o wyborze oferty TUTAJ