SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A
Zapraszamy na szczepienia p-ko Covid 19 do wszystkich naszych przychodni Bemowo-Włochy – zapisy pod nr 22 163-71-00

Komercyjna dostawa szczepionek (1.02.2010)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania TUTAJ
Data zamieszczenia: 1.02.2010

załącznik nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy – TUTAJ (pdf)

załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie – TUTAJ (pdf)

załącznik nr 3 do SIWZ – umowa wzór – TUTAJ (pdf)

Powiadomienie o wyborze oferty (12.02.2010) TUTAJ (pdf)