SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Dzierżawa automatycznego analizatora immunochemicznego (10.08.2007)

Przetarg nieograniczony.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania TUTAJ
Numer ogłoszenia: 139205 – 2007
Data zamieszczenia: 10.08.2007

Zawiadomienie o wyborze oferty

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa –Bemowo, jako zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na dzierżawę analizatora immunochemicznego z sukcesywną dostawą odczynników na okres 24 miesięcy, wybrano firmę bioMerieux Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Żeromskiego 17. Wartość brutto: 259.170,71 zł.