SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A
Zapraszamy na szczepienia p-ko Covid 19 do wszystkich naszych przychodni Bemowo-Włochy – zapisy pod nr 22 163-71-00

Dostawa sterylizatorów - 16.10.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej TUTAJ

Zaproszenie do złożenia oferty do pobrania TUTAJ

Specyfikacja techniczna do pobrania TUTAJ

Wzór umowy do pobrania TUTAJ