SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Dostawa środków opatrunkowych - 27.11.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty do pobrania TUTAJ

Zaproszenie do złożenia oferty do pobrania TUTAJ

Formularz ofertowy do pobrania TUTAJ

Wzór umowy do pobrania TUTAJ

Pytania i odpowiedzi 1 do pobrania TUTAJ

Pytania i odpowiedzi 2 do pobrania TUTAJ