SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A
Zapraszamy na szczepienia p-ko Covid 19 do wszystkich naszych przychodni Bemowo-Włochy – zapisy pod nr 22 163-71-00

Dostawa środków czystości i higieny na okres 12mc

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania TUTAJ

Wyjaśnienie do pobrania TUTAJ
Data zamieszczenia 15.07.2009

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania TUTAJ .