SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego (06.11.2008)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania TUTAJ

Specyfikacja techniczna do pobrania TUTAJ

Zawiadomienie o wyborze oferty TUTAJ