SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Dostawa polomierza komputerowego (25.09.2007)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania TUTAJ
Data zamieszczenia: 25.09.2007

Zawiadomienie o wyborze oferty

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa –Bemowo, jako zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym poniżej 14 000 euro na dostawę polomierza komputerowego projekcyjnego do badania pola widzenia z kompletnym wyposażeniem, wybrano firmę OCULUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Potocka 4/12

Wartość oferty brutto: 39 590,00 zł.

 

 

Pytania i odpowiedzi Nr sprawy: 24/2007

– dotyczą parametrów technicznych polomierza, zał. nr 2 do ogłoszenia

Pytanie (pkt 10): Czy Zamawiający dopuści polomierz bez perymetrii kinetycznej?
Odpowiedź: NIE

Pytanie (pkt 21): Czy Zamawiający dopuści perymetr bez możliwości wykonywania badania w jasnym pomieszczeniu?
Odpowiedź: TAK – dopuści