SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Dostawa leków - 18.06.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej do pobrania TUTAJ

Zaproszenie do złożenia oferty do pobrania TUTAJ

Umowa wzór o zamówieniu do pobrania TUTAJ

Formularz asortymentowo – cenowy do pobrania TUTAJ

Pytania i odpowiedzi do pobrania TUTAJ