SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Dostawa komercyjnych szczepionek uodporniających dla dzieci

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania TUTAJ .
Data zamieszczenia: 27.02.2012

zadanie nr 1 – TUTAJ (pdf)

zadanie nr 2 – TUTAJ (pdf)

zadanie nr 3 – TUTAJ (pdf)

zadanie nr 4 – TUTAJ (pdf)

zadanie nr 5 – TUTAJ (pdf)

zadanie nr 6 – TUTAJ (pdf)

zadanie nr 7 – TUTAJ (pdf)

załącznik 1 – TUTAJ (pdf)

załącznik 2 – TUTAJ (pdf)

załącznik 3 – TUTAJ (pdf)

Pytania i odpowiedzi z dnia 28.02.2012 TUTAJ.

Powiadomienie o wyborze oferty (08.03.2012) – TUTAJ