SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Dostawa komercyjnych szczepionek uodporniających dla dzieci (11.03.2009)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania TUTAJ.
Data zamieszczenia: 11.03.2009

zadanie nr 1 – TUTAJ (pdf)

zadanie nr 2 – TUTAJ (pdf)

zadanie nr 3 – TUTAJ (pdf)

zadanie nr 4 – TUTAJ (pdf)

umowa wzór – TUTAJ (pdf)

Zawiadomienie o wyborze oferty TUTAJ.