SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Dostawa komercyjna szczepionek

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania TUTAJ

Załącznik nr 1 TUTAJ

Powiadomienie o wyborze oferty TUTAJ