SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Dostawa błon rentgenowskich ogólnodiagnostycznych i odczynników na okres 12 miesięcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania TUTAJ.

zadanie nr 1 – TUTAJ (pdf)

zadanie nr 2 – TUTAJ (pdf)

zadanie nr 3 – TUTAJ (pdf)

zadanie nr 4 – TUTAJ (pdf)

zadanie nr 5 – TUTAJ (pdf)

zadanie nr 6 – TUTAJ (pdf)

formularz ofertowy – TUTAJ (pdf)

umowa wzór – TUTAJ (pdf)

oświadczenie art.22 – TUTAJ (pdf)

Powiadomienie o wyborze oferty TUTAJ