SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Dostawa aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego (21.09.2007)

Przetarg nieograniczony.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania TUTAJ.

Numer ogłoszenia: 173019 – 2007
Data zamieszczenia: 21.09.2007

Zawiadomienie o wyborze oferty

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Bemowo, jako zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego , wybrano firmę Meden – Inmed Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ul. Stoczniowców 11 – 13 na wszystkie oznaczone pakiety (7):

pakiet nr 1 Aparat do magnoterapii brutto: 22.684,00 zł

pakiet nr 2 Zestaw do terapii i ćwiczeń rehabilitacyjnych brutto:17.120,00 zł

pakiet nr 3 Sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych brutto: 19.260,00 zł

pakiet nr 4 Wanna do automatycznego masażu podwodnego i wirowego brutto: 24.400,00 zł

pakiet nr 5 Wirówka do kończyn górnych brutto: 7.490,00 zł

pakiet nr 6 Wirówka do kończyn dolnych, stóp i podudzi brutto: 7.490,00 zł

pakiet nr 7 Łóżko do masażu i terapii manualnej z elektryczną regulacją wysokości leżyska brutto:5.992,00 zł

Pytania i odpowiedzi Nr sprawy: 23/2007 data: 26.09.2007 r

Pytania dotyczące pakietu Nr 4

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wanny, której komora zabiegowa wykonana jest ze wzmocnionego tworzywa sztucznego o łagodnych profilach, odpornego na czynniki chemiczne, pozwalająca na łatwe utrzymanie wanny w czystości (analogicznie jak urządzeniach, które Zamawiający wymaga w pakiecie nr 5 i 6)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie wanien wykonanych z innego materiału niż z trwałego, odpornego na czynniki chemiczne akrylu.

Pytanie: Co Zamawiający rozumie przez automatyczny masaż podwodny? Czy system 30 dysz ma być podzielony na sekcje i uruchamiany zgodnie z zasadą masażu podwodnego od stóp w kierunku serca z możliwością dowolnego ustawienia czasu pracy każdej sekcji jak również dowolnego jej wyłączenia?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaproponowania wanny z automatycznym masażem wirowym wybranych stref pacjenta, masażem perełkowym i masażem podwodnym prowadzonym z węża (ręcznie). Dopuszcza opcję masażu wykonywanego automatycznie z dysz zgodnie z zasadą masażu podwodnego od stóp w kierunku serca z możliwością dowolnego ustawiania czasu pracy każdej sekcji.

Pytania dotyczące pakietu Nr 5 i 6

Pytanie: Czy elektroniczny panel sterowania ma mieć funkcję automatycznego napełniania wirówki?
Odpowiedź: W wirówce do masażu kończyn górnych o wymaganiach pojemności do 65 l i w wirówce do masażu stóp i podudzi o pojemności do 45 l nie ma potrzeby instalowania funkcji automatycznego napełniania wirówki, które według naszych obliczeń trwa ok. 1 min.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach takich jak pojemność, wymiary, moc pompy, ilość dysz mniejszych niż podanych w opisie technicznym specyfikacji. Urządzenie o mniejszej mocy i pojemności jest bardziej ekonomiczne i wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacji urządzenia a jednocześnie zapewnia wszelkie standardy europejskie wykonywania masażu wirowego kończyn górnych w przypadku pakietu 5 i masażu wirowego kończyn dolnych w przypadku pakietu 6.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie urządzenia o mniejszej mocy, ilości dysz masujących i pojemności.