SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Dostawa aparatu ultrasonograficznego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniado pobrania TUTAJ (pdf)

załącznik nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo cenowy TUTAJ (pdf)

załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie TUTAJ (pdf)

Pytania i odpowiedzi cz.1 TUTAJ (pdf)

Pytania i odpowiedzi cz.2 TUTAJ (pdf)