SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

Rejestracja i szczepienia COVID: 22 163-71-00

A

A

A

A
A
A
A

Unit laryngologiczny - 20.07.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – Unit laryngologiczny do pobrania TUTAJ

Zaproszenie do złożenia oferty – Unit laryngologiczny do pobrania TUTAJ

Specyfikacja techniczna – unit laryngologiczny do pobrania TUTAJ

Umowa wzór – unit laryngologiczny do pobrania TUTAJ