SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA BEMOWO-WŁOCHY

A

A

A

A
A
A
A

Rehabilitacja osób po przebytej chorobie Covid-19

Rehabilitacja po przebytej chorobie Covid-19 będzie realizowana w pracowniach rehabilitacyjnych w przychodniach przy:
– ul. Wrocławskiej 19 (tel. 22 167 22 81),
– ul. Powstańców Śląskich 19 (tel. 167 24 80),
– ul. 1 Sierpnia 36A (tel. 167 27 80).
Skierowania na świadczenia rehabilitacyjne po przebytym Covid-19 wystawia lekarz POZ lub lekarz specjalista. Podstawowym kryterium kwalifikacji do rehabilitacji jest duszność, która ogranicza sprawność pacjenta. Rozpoczęcie rehabilitacji następuje do 6 miesięcy od zakończenia leczenia Covid-19.

Program fizjoterapii ambulatoryjnej obejmuje m.in. konsultację fizjoterapeutyczną wstępną i końcową oraz wizytę terapeutyczną dostosowaną indywidualnie do potrzeb pacjenta.
Podstawą programu jest:
1) Trening fizyczny: aerobowy i oporowy, w uzasadnionych przypadkach rozszerzony o techniki mobilizacji i ewakuacji wydzieliny, treningi równowagi itd.
2) Edukacja pacjenta z zakresu radzenia sobie z powikłaniami związanym z przebyciem choroby Covid-19 oraz nauka sposobów radzenia z nimi, tak aby ograniczyć ich wpływ na codzienne funkcjonowanie.